Vårt sociala ansvar!

Sociala frågor och arbetsmiljö är väldigt viktigt för oss på Click and Style och något vi aktivt jobbar med. Vi frågar oss ständigt vad vi kan göra ytterligare för att bli bättre. Alla eventuella oegentligheter följer vi upp med våra leverantörer för att än en gång försäkra oss om att de uppfyller kraven. Om det finns brister vill vi göra vad vi kan för att rätta till dessa.

Click and Style´s affärsidé är att sälja och producera produkter som är av bra kvalité och motsvarar det som våra kunder vill ha. Vi lägger mycket tid på att hitta leverantörer som uppfyller våra miljö- och kvalitetskrav. Vår marknad omfattar alla, även framtida generationer. Därför är det naturligt för oss att på ett tydligt sätt arbeta inom ramen för en hållbar utveckling där såväl miljömässig som social hänsyn är en förutsättning för en långsiktig ekonomisk utveckling.

Socialt ansvar är en grundläggande värdering i all vår verksamhet och vi har höga krav på alla våra leverantörers etik och moral. Vi vill kunna försäkra kunden att de produkter som säljs är tillverkade under lagliga arbetsförhållanden med respekt för människor och mänskliga rättigheter.

Leverantören är ansvarig för att tillverkningen av produkter i den egna produktionen, i underleverantörers produktion, sker i enlighet med FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter, ILO:s konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet samt att leverantören i hela sin verksamhet följer respektive lands lagstiftning. Click and Style vill försäkra sig om att ingen förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter, eller lider fysisk eller psykisk skada. Vi accepterar alltså inte t.ex. barnarbete, en farlig arbetsmiljö eller orimliga arbetsförhållanden.

Trots att vi ställer höga krav på våra leverantörer kan vi naturligtvis inte fullt ut garantera att samtliga leverantörer alltid följer våra krav. Däremot kan vi bryta vårt samarbete om det kommer till vår kännedom att leverantören inte följer våra krav till fullo och inte heller är beredda att vidta åtgärder för att ändra sin produktion. Men vår målsättning är att hela tiden blir bättre och tillsammans med våra leverantörer skapa bättre förhållanden på deras arbetsplatser och genom handel bidra till bättre levnadsstandard i deras länder.

Stäng meny
×
×

Kundvagn