Bakgrund

Click and Style Sweden AB är Skandinaviens säljer produkter för häst och ryttare och hund. Försäljningen sker via webbutik och hos utvalda säljare.

Priser
Samtliga priser är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, för närvarande 25 %.Vi expedierar inte order under 200 kr.

Betalning
Vi använder Klarna Checkout som betallösning, se Klarna villkor nedan. När köpet görs (betalas) på distans är det ett distansköp men om varan betalas i butik är det inte ett distansköp. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

Klarna Checkout

Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Vilka betalsätt som erbjuds dig kan variera men också beroende på vår kreditbedömning. De vanligaste betalningsmetoderna är dock faktura, delbetalning, kort, banköverföring eller annan direktbetalning. Allt är lika säkert.

Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Checkout godkänner du våra användarvillkor och vår användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår nedan.

Välkommen till Klarna Checkout

Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Vilka betalsätt som erbjuds dig kan variera från butik till butik, men också beroende på vår kreditbedömning. De vanligaste betalningsmetoderna är dock faktura, delbetalning, kort, banköverföring eller annan direktbetalning. Allt är lika säkert.

Genom att ange eller efterfråga information i Klarna Checkout godkänner du våra användarvillkor och vår användning av dina personuppgifter enligt vad som framgår nedan.

Klarna Checkout Användarvillkor

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna Bank AB (publ):s (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), ”Klarna”, villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas (”Villkoren”). I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Klarna Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området. För att få använda Klarna Checkout måste du vara minst 15 år.

Identifiering, anpassning och riskbedömning

För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningsed behöver Klarna säkerställa din identitet. Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer. Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning. Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt. I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.

Betalning, avgifter

Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

För de flesta betalsätt, när du slutför ett köp via Klarna Checkout, träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Vänligen notera att vid köp i fysisk butik med Klarna är det ditt ansvar att säkerställa att du får med dig dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har. Du kan dock erbjudas andra betalningssätt i Klarna Checkout (såsom exempelvis Swish), där Klarna inte övertar fordringen från butiken, utan din betalning av skulden regleras i stället direkt till säljaren. Ditt köp kommer i dessa fall inte att omfattas av Klarnas köparskydd.

Användning

Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande Villkor. Om du tidigare har handlat med Klarna Checkout och därigenom angivit din adress kommer din adress automatiskt att för ifyllas så fort du angett din e-postadress och postnummer. Du kan närsomhelst avsäga dig den här funktionen genom att skicka ett e-postmeddelande till  dataskydd@klarna.se eller genom att välja det alternativet direkt i Klarna Checkout.

Försäkran

Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.

Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Missbruk

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk. All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.

Personuppgifter

Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster. Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:

 1. Kontaktinformation – namn, address, e-postadress, telefonnummer m m
 2. Personnummer
 3. Betalningsinformation – kortnummer, fakturainformation m m
 4. Finansiell information – t ex information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)
 5. Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör
 6. Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
 7. Information om din dator/enhet – IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m m
 8. Allmänt tillgänglig information på internet

Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanterings syfte i Klarnas system. Om du tidigare har använt Klarna kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Klarna kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Klarna Checkout. Klarna kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Klarna kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den e-handlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring. Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkasso företag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES- området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Klarna är personuppgifts ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Se även Klarnas Privacy Statement för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgifts behandling. Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Klarna på dataskydd@klarna.se

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t ex marknadsföring.

Cookies

Klarna använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Klarnas webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Klarna använder cookies bl a i syfte att anpassa Klarna Checkout efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator. Se vidare Klarnas Klarna Privacy Statement för närmare information om hur Klarna använder cookies.

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av cookies.

Ändringar, tillägg och övriga Tjänster

Klarna ändrar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för den vidare användningen av Klarna Checkout. Läs därför alltid igenom Villkoren inför varje nytt köp. För övriga tjänster som Klarna tillhandahåller gäller Klarnas vid var tid gällande villkor och prislista för sådana tjänster. Villkor och prislista finns tillgängliga på www.klarna.se. Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart skall detta inte påverka några andra villkor.

Länkar till eller från andra webbplatser

Klarna godkänner eller kontrollerar inte någon tredje mans webbplats eller applikation och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Till den delen du använder sådan webbplats eller applikation från tredje part tillämpas villkoren för den platsen/applikationen.

Ansvarsbegränsning, tillämplig lag och tvister

Utöver vad som följer av Villkoren eller tvingande konsument rättslig lagstiftning ansvarar Klarna inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Klarna Checkout. Klarna ansvarar inte heller för skada som uppkommit om kunden inte följt bestämmelserna om PIN-kod. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Uppsägning

Rätten för dig att använda Klarna Checkout kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp (obetalda fakturor, avgifter m m) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.

Klarna Checkout Användarvillkor 1.3 – 26 juli, 2013

Presentkort Click and Style Sweden AB

Presentkort utställda av Click and Style är  giltiga i 1 år och kan användas som betalsätt både i webbutik. Du kan använda flera presentkort vid samma köp.

Du kan även använda presentkort som delbetalning om summan på presentkortet inte täcker hela ditt köp. När du validerat presentkortet väljer du ett kompletterande betalsätt för att betala resterande summa. Skulle värdet på presentkortet överstiga köpsumman finns resterande köputrymme lagrat på presentkortsnumret och kan användas vid ett senare tillfälle. Vi skickar inte ut något nytt presentkort så det är bra att du noterar på kortet att en del av summan utnyttjats.

Leverans och frakt

Leverans med PostNord
Vi använder oss av PostNord för distribution av paket. Väljer du detta alternativ hämtar du ditt paket på ett utlämningsställe nära dig.

Om du har uppgett ditt mobilnummer får du besked via SMS när paketet finns för avhämtning. Om vi inte har ditt mobilnummer skickas ett meddelande via e-post. Har vi varken mobilnummer eller e-postadress skickas en vanlig Post-avi.

Observera att du vid beställning måste ange samma namn som står på legitimationen, annars kan du få problem att hämta ut ditt paket.

*Outlösta paket debiteras med 150 kr.

Leveranstid

Om varan du beställt finns i lager skickar vi den vanligtvis inom 1-5 arbetsdagar. Custom made varor har en leveranstid på 14 arbetsdagar.

PostNords leveranstid tillkommer och beror på var i landet du bor. Om beräknat leveransdatum förskjuts mer än sex dagar kontaktar vi dig och informerar om anledningen till förseningen och ger ett nytt beräknat leveransdatum. Observera att du endast har rätt att häva köpet vid förlängd leveranstid om leveranstiden är av väsentlig betydelse.

Delleveranser

Om en vara för tillfället inte skulle finnas i lager och detta resulterar i att din order blir delad i flera leveranser, leverans bevakar vi den åt dig och levererar den senare utan extra fraktkostnad. Vill du inte vänta kan du givetvis avbeställa. Eventuell fraktavgift tas bara ut en gång per beställning, oavsett antal paket.

Transportförsäkring

Alla varor som skickas till dig är transport försäkrade. Om du upptäcker en skada på varan, ska du meddela inom skälig tid. För enklare hantering rekommenderar vi att du använder skadeanmälan som finns tryckt på baksidan av följesedeln. Vi står för transportrisken vid leverans från oss. Vid eventuella returer, står du för transportrisken.

Orderbekräftelse

När du handlar får du först en preliminär orderbekräftelse. När din order behandlats och lagts in i vår orderhantering skickas en slutgiltig orderbekräftelse via e-post.

Priser och produktbilder
Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms..

Produktbilderna på hemsidan garanterar inte att varans exakta utseende och beskaffenhet återges. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen och förbehåller oss rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering.

clickandstyle.se reserverar sig för eventuella fel i pris- och produktinformation eller i övrigt på hemsidan. Vid eventuella felaktigheter förbehålls clickandstyle.se rätten att korrigera detta i efterhand. Vi reserverar oss för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten att annullera felaktiga ordrar.

 

Öppet köp och bytesrätt

Du har 30 dagars öppet köp/bytesrätt. På rea-varor gäller 14 dagars öppet köp/bytesrätt. Tiden för öppet köp/bytesrätt gäller från den tidpunkt som du mottagit varan. Vill du lämna tillbaka eller byta din vara ska du meddela detta genom e-post eller brev inom 30 dagar (ordinarie sortiment) eller 14 dagar (reavaror). 

OBS! På Custom made varor gäller ej återköp eller bytesrätt.

Skicka tillbaka varan inom 14 dagar från det att du meddelade oss din önskan om att ångra köpet.

Om du vill returnera eller byta din vara per post använd den förtryckta retursedeln. Returfrakten, f.n. 49 kr, dras av från returvärdet. Om du gör en ny order i samband med din retur tar vi inte ut någon fraktavgift. Returnerar du i butik, ta med dig kvitto alternativt följesedel. 

Återbetalning vid öppet köp/bytesrätt sker med det betalsätt som du använde vid köpet.

OBS! Outlösta varor debiteras med 150 kr. Broderade varor bytes ej.

Returadress:
Click and Style Sweden AB c/o B2F Factory OÜ
Kehra mnt 4, 751 01 Harjumaa, Esti- Estland

Kontakt för reklamationer:
E-post: info@clickandstyle.se
Organisationsnummer:559111-8244

Kontakt för byten och returer:
E-post: info@clickandstyle.se

Ångerrätten

Som konsument har du alltid 14-dagars ångerrätt från det att du tog emot varan (ångerfristen).

Vill du ångra ditt köp måste du meddela oss detta. Meddelandet ska klart och tydligt ange vilket köp det rör sig om och att du ångrar köpet. Om du vill kan du använda den blankett som Konsumentverket har tagit fram.

Konsumentverkets blankett för ångerrätt hittar du här. 

Du kan också skicka ditt meddelande via e-post eller post. Våra fullständiga kontaktuppgifter hittar du ovan under ”Öppet köp och bytesrätt”. Notera att det inte räknas som ett utnyttjande av ångerrätten om du inte hämtar ut ditt paket eller inte tar emot en leverans.

Vid utnyttjande av ångerrätten står du för returfrakten. Notera att om du returnerar en använd vara kommer vi göra en värdeutvärdering av varan. Du kommer sedan få pengar tillbaka för varan minus värdeavdraget enligt lag. Värdeminskningen kan sträcka sig upp till 100 % i det fall varan inte går att sälja igen.

Reklamationer

Vill du reklamera en vara, har du handlat via vår webbutik maila oss på info@clickandstyle.se. Tänk på att du måste bifoga ditt kvitto/följesedel för att kunna reklamera.

Du har rätt att reklamera en skadad eller felaktig vara inom 3 år, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Vi uppmanar till att reklamera omgående efter att felet upptäckts. 2 månader anses alltid som skälig tid för anmälan. OBS! Täcken och andra artiklar måste vara rena och torra för att behandlas.

Om vi godkänner reklamationen, förbehåller vi oss rätten att i första hand reparera varan. Om detta inte är möjligt skickar vi en ny vara. Skulle varan vara slut, återbetalar vi köpesumman och de ev. fraktavgifter som du haft i samband med reklamationen, inom 14 dagar. Återbetalning vid reklamation sker med samma betalsätt som vid köpet. I samband med reklamation har du rätt till ersättning för skäliga kringkostnader som reklamationen medfört exempelvis resekostnader och frakt.

Mer information om din rätt som konsument hittar på konsumentverket.se. 

Som konsument har du även rätt att få en tvist med ett företag prövad utanför domstol hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN), läs mer på arn.se. ARN finns på postadress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174 101 23 Stockholm.

Click and Style Sweden AB kommer att medverka i eventuellt alternativt tvisteförfarande hos ARN och följer ARNs rekommendationer.

För alternativ tvistlösning online vid gränsöverskridande köp finns även EU-kommissionens plattform för alternativ tvistlösning, ec.europa.eu/odr. Mer information finns även på Konsument Europa, en del av Konsumentverket, konsumenteuropa.se.

Returadress:
Click and Style Sweden AB  c/o B2F Factory OÜ
Kehra mnt 4, 751 01 Harjumaa, Esti- Estland

Kontakt för reklamationer:
E-post: info@clickandstyle.se

Organisationsnummer:559111-8224

Registrerad företagsadress:
Click and Style Sweden AB c/o
Örby Redovisning
Gamla Huddingevägen 417
125 42 Älvsjö

Dataskydd

I vår integritetspolicy har vi utförligt beskrivit hur vi sparar och analyserar personuppgifter. Vi registrerar dina personuppgifter i syfte att bl.a. kunna leverera varan till dig, uppfylla våra åtaganden i kundklubben, uppfylla garantiåtagande samt uppfylla lagliga krav. Click and Style Sweden AB är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.

Personuppgifter skickas ej vidare eller säljes inte på något sätt vidare till tredje part.

Som registrerad hos Click and Style Sweden AB har du vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. För fullständig information om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter läs vår integritetspolicy här. 

Har du frågor om vår personuppgifts behandling kan du alltid kontakta oss via e-post: info@clickandstyle.se 

Erbjudanden och kommunikation

Som kund hos oss vill vi se till att du alltid får våra senaste erbjudanden och håller dig uppdaterad om nya produkter. Vi kommunicerar vanligtvis via e-post, sms, magasin och clickandstyle.se, men ibland kommunicerar vi även genom digital annonsering på externa webbsidor (t.ex. Facebook).

Kom ihåg att du alltid kan ändra dina inställningar för vilken kanal du vill ta emot vår marknadsföring genom att logga in på Mina sidor som medlem eller genom att kontakta info@clickandstyle.se . Du har också rätt att invända mot vår direktmarknadsföring om du inte längre vill ta del av våra nyheter eller erbjudanden. Läs mer om hur du utövar dina rättigheter i vår integritetspolicy.

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatser du besöker begär att spara på din dator. Den används för att göra ditt surfande smidigt. Cookies innehåller ingen personlig information utan informationen i textfilerna består av bokstäver och siffror. 

Även om varje cookie får ett unikt samordningsnummer så kan vi inte se någon personlig information om dig såsom ditt namn eller IP-adress baserat på de cookies som vi samlar in. Det rör sig med andra ord om pseudonymiserade uppgifter och vi använder inte informationen på ett sätt som gör att vi kombinerar din personliga information med cookie-informationen. 

Det finns också olika typer av cookies:

 • Sessionscookies som sparas tillfälligt på din dator när du besöker vår webbplats och tas bort så fort du stänger ner din webbläsare.
 • Permanenta cookies som finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem.
 • Förstapartscookies som placeras på din dator av oss i samband med att du surfar in på vår webbplats.
 • Tredjepartscookies som ett annat företag placerat på din dator (det är tredjepartscookies som gör att du t.ex. ser annonser på produkter som du tidigare har klickat eller gjort sökningar på).

Cookies kan även komma att användas för att analysera vilka sökningar du gjort och sidor du har besökt på hooks.se. Detta sammantaget visar ett generellt sök- och beteendemönster. Analyserna kan sedan ligga till grund för vår marknadsföring vid besök på vår och på andra webbplatser. Sparade cookies används exempelvis i syfte att ge dig anpassad och relevant information och en så personlig shoppingupplevelse som möjligt. För detta ändamål använder vi en kommersiell 3:e partsaktör för att anpassa och göra innehållet i vår kommunikation mer relevant och intressant för dig. 

Cookies kan dessutom användas för att göra ditt besök hos oss bättre. Vill du veta mer om cookies rekommenderar vi dig att läsa på Post- och telestyrelsens webbplats, pts.se. 

Du kan alltid ändra dina webbläsarinställningar eller enhetsinställningar för användningen och omfattningen av cookies. Klicka dig in på inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du ändrar dina cookieinställningar. I dina inställningar kan du blockera alla cookies men du kan också välja att endast acceptera förstapartscookies eller välja att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Kom ihåg att ändrade inställningar kan innebära att vår webbutik och andra tjänster inte fungerar korrekt.

Force majeure

Händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför Click and Style AB:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure. Detta innebär att Click and Style AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Avtal

Vår lagliga grund att spara dina uppgifter baserar sig på att du som kund, genom att exempelvis handla på hemsidan, ingått ett avtal med Click and Style Sweden AB . Du kan alltid säga upp avtalet genom att kontakta oss.

 I händelse av att flera avtal finns, gäller det avtal som har längst giltighetstid.

Alla avtal mellan kund och Click and Style AB ingås på svenska.

Vi reserverar oss för lokala avvikelser, tryckfel och slutförsäljning.

Stäng meny
×
×

Kundvagn