HÅLLBARHETSARBETE

Click and Style  har leverantörer av varor i Europa samt i övriga delar av världen. Detta för att kunna ge våra kunder den bästa kombinationen av kvalitet, pris och service. Det är viktigt för oss att ta vårt ansvar men också att våra leverantörer tar sitt ansvar och följer lagar och regler.

För närvarande jobbar vi bland annat med följande inom CSR och hållbarhet:

Code of conduct (inklusive miljöfrågor).

Detta avtalas med leverantör och behandlar bland annat:

 • Efterlevnad av lagar och regler
 • Hälsa/säkerhet
 • Arbetsmiljö
 • Miljö
 • Kemikalier
 • Minimilöner
 • Arbetstider
 • Förbud mot barnarbete
 • Föreningsfrihet

Exempel på fler åtgärder:

 • Besöker själva utvalda leverantörer
 • Utvärderar leverantörer
 • Källsortering och återvinner wellpapp, plast, metall, m.m.
 • Interna utbildningar i CSR-frågor med externa företag och konsulter
 • Målsättning att hela tiden bli bättre på området och tillsammans med våra leverantörer skapa bättre förhållanden på deras arbetsplatser och genom handel bidra till bättre levnadsstandard i deras länder.
Stäng meny
×
×

Kundvagn